Концепція


В Національному науково-навчальному інституті доказової психотерапії пропонуються програми з неформальної освіти. Це дає змогу фахівцю підтримувати та покращувати стандарти професійної діяльності.

Основні форми здобуття неформальної освіти

Згідно законодавства України в Національному науково-навчальному інституті доказової психотерапії
Інституційна
  • очна (денна, вечірня)
  • заочна
  • дистанційна
  • мережева
Індивідуальна
  • екстернатна
  • на робочому місці (на виробництві);

Ми також враховуємо


International Standard Classification of Education UNESCO

Детальніше
Навчальні програми Інституту орієнтовані на безперервний професійний розвиток

Це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та післядипломної освіти.

Our Popular Services

Програми передбачають можливість

Підвищення кваліфікації
Стажування
Сертифікатні курси
Our Excellent Skills and Projects

Навчальні програми Національного науково-навчального інституту доказової психотерапії складаються, затверджуються та акредитовуються за участю провідних установ та визнаних фахівців з України, Великої Британії, США, країн ЄС.

Our Popular Services

Гаранти міжнародного рівня пропонованих навчальних програм

World Association for the Support of Scientists LLC, Delaware (USA)

(Registration Number 3916935)

Project “Society for The Support of Publishing Initiatives and Scientific Mobility Limited”

(272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR Scotland)

Навчання здійснюється на акредитованій в США та Великій Британії платформі
Детальніше

Who we are and what we do for Successful Business

За умови успішного опрацювання навчальної програми слухачеві (студенту, стажисту, тощо) видається відповідний документ (свідоцтво, сертифікат, тощо) українського та британського зразків
Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS)

— для студентів постмагістерського рівня (диплом спеціаліста, магістра, диплом про перепідготовку)

Certificate of Advanced Study

— для студентів, які не мають магістерського ступеня

PsyD (Doctor of Psychology) Diploma

— для студентів постмагістерського та постдокторського рівня (кандидати / доктора філософії, доктора наук)

Who we are and what we do for Successful Business

До сертифікатів (дипломів) видається Certificate (Diploma) Supplement за зразком
Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS)

– документ про проходження програми пост-магістратури (для осіб, які мають ступінь спеціаліста або магістра), яка дозволяє студентам розширювати свої знання за допомогою комплексної навчальної програми та можливості отримання спеціалізації. Кожна програма CAGS передбачає індивідуальну програму навчання, зміст та терміни якої визначаються студентом та Інститутом. CAGS відповідає прийнятому в Україні посвідченню, сертифікату, свідоцтву/диплому про підвищення кваліфікації як безперервного професійного розвитку.

Certificate of Advanced Study

– документ про проходження програми для фахівців, які не мають ступеня магістра. Отримання цього документу засвідчує здобуття знань, компетенцій з певної тематики, проте не передбачає можливості отримання спеціалізації, оскільки здобувач ще не має магістерського рівня.

PsyD (Doctor of Psychology) Diploma / Professional Doctorate / Професійний докторський ступінь.
  • Професійний докторський ступінь – це професійний неакадемічний ступінь для досвідчених професіоналів з клінічної (медичної) психології, психологічного консультування, психотерапії, організаційної психології (організаційної поведінки).
  • PsyD також може бути присвоєно на підставі вже пройдених здобувачем сертифікатних курсів (програм навчання) в інших визнаних професійною спільнотою та акредитаційним органом установах, наукових публікацій у визнаних виданнях та авторських практичних керівництвах, програмах, посібниках тощо.
  • Професійний ступінь PsyD відрізняється від PhD, проте особи які мають ступінь PsyD мають більше переваг для здобуття ліцензії для практичної діяльності психолога в США, Великій Британії та різних країнах ЄС.

Про відмінності ступенів PsyD та PhD можна дізнатися за посиланням