Співзасновник

Спартак Суббота


Голова дирекції Інституту, співзасновник

Спартак Суббота, Кандидат психологічних наук з медичної психології (PhD). Психотерапевт з когнітивно-поведінкової терапії, дослідник та фахівець в галузі психічного здоров’я, психотерапії та психіатрії.

Магістр за спеціалізацією «Клінічна психологія та терапевтична медіація» Université De Nice – Université Côte d’Azur (Франція).

Випускник Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії.

Докторант (здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук) Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Пройшов навчання за програмою Американської психологічної асоціації (Office of Continuing Education in Psychology):

  • Stopping Suicide in the Military.
  • Psychologists’ Roles in Helping to Treat Opioid-Use Disorders and Prevent Overdoses.
  • How Does Implicit Bias by Physicians Affect Patients’ Health Care?

Членство в професійних спільнотах:

Як науковець Спартак Суббота проводить експериментальні дослідження в межах наукових тем Інституту психології імені Г.С. Костюка, кафедри загальної та медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та World Association for the Support of Scientists (USA).

Основні дослідження Спартака Субботи присвячені проблемі  клініко- та нейропсихологічної детермінації реабілітаційного потенціалу особистості, зокрема нозоспецифічності та прогнозу реабілітаційного потенціалу в осіб з невротичними розладами та соматогеніями.

За результатами його дисертаційного дослідження реабілітаційний потенціал індивіда представлено як інтегральне утворення ресурсно-антиципаторного змісту, обумовленого клініко- та нейропсихологічними предиспозиціями та індивідуально-психологічними властивостями.

На засадах його нейропсихологічного дослідження об’єктивізовано та диференційовано особливості реабілітаційного потенціалу у:

  • невротизованих дефіцитарних осіб з функціональним ослабленням дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку, з функціональним ослабленням орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку, з функціональним ослабленням вентромедіальної частини префронтальної кори мозку, з функціональним ослабленням передньої цингулярної кори мозку;
  • умовно нормотипових осіб із соматогеніями з функціональним підсиленням дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку, з функціональним підсиленням орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку, з функціональним підсиленням вентромедіальної частини префронтальної кори мозку, з функціональним підсиленням передньої цингулярної кори мозку;
  • дефіцитарних осіб із соматогеніями з функціональним ослабленням дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку, з функціональним ослабленням орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку, з функціональним ослабленням вентромедіальної частини префронтальної кори мозку, з функціональним ослабленням передньої цингулярної кори мозку.